تهران، میدان فاطمی، اول جویبار ، کوچه غفاری غربی، پ۳۴
۰۹۱۲۳۲۶۳۴۰۰,۸۸۹۷۳۸۰۱
اخبار و رویدادها
۳خرداد

برنامه امتحانات پایانی

به نکات ذیل توجه فرمایید:
1- آزمون به صورت مجازی هم تستی وتشریحی در سایت برگزار می شود.
2- سوالات آزمون در چند سری طراحی شده است .
3- ساعت آزمون 4 عصر می باشد بلافاصله بعد از امتحان تشریحی، آزمون تستی برگزار می شود.
4- زمان آزمون محدود می باشد پس با آمادگی کامل درجلسه امتحان حاضر شوید.
5- غیبت در هر یک از آزمونها به منزله صفر می باشد .
6- دخترهای گل پایه دوازدهم امتحان داخلی حضوری درمدرسه برآیندمی باشد .آزمونهای تستی ساعت 8:30 صبح
برگزار می شود.
7- کارنامه ترم دوم برای همه پایه ها بجز دوازدهمی در تاریخ 2 / 4 / 99 به پی وی والدین ارسال می گر دد.

آخرین اخبار و رویدادها
برایند، مدرسه کنکور هم هست
1399/03/14 چهار شنبه - 10:49:27
برنامه امتحانات پایانی
1399/03/03 شنبه - 12:30:47
کتابخانه آنلاین
1399/02/18 پنج شنبه - 21:25:46