تهران، میدان فاطمی، اول جویبار ، کوچه غفاری غربی، پ۳۴
۰۹۱۲۳۲۶۳۴۰۰,۸۸۹۷۳۸۰۱
اخبار و رویدادها
۹اردیبهشت

امتحانات میان ترم

زمانبندی و بودجه بندی امتحانات میان ترم. 

امتحانات به صورت آنلاین و در نوع تشریحی و تستی برگزار می شود. ساعت برگزاری امتحانات راس ساعت 21 می باشد. 

لطفا برای شرکت در آزمون ها، وارد بخش آزمون آنلاین سایت شده و ثبت نام کنید. 

جدول زمانبندی و بودجه بندی امتحانات :
پایه دهم تجربی وریاضی :

سه شنبه نهم اردیبهشت دین و زندگی
چهارشنبه دهم اردیبهشت عربی
شنبه سیزدهم اردیبهشت فیزیک
دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ادبیات
سه شنبه شانزدهم اردیبهشت زبان چهارشنبه هفدهم اردیبهشت جغرافیا
شنبه بیستم اردیبهشت شیمی
دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ریاضی
چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت زیست

بوجه بندی میان ترم :
دینی(درس ۴ تا آخر درس ۱۰)
عربی(درس۵و۶)
فیزیک(کل فصل ۴)
ادبیات( از درس۹تا۱۶)
زبان(درس۳و۴)
جغرافیا(درس۶تا۱۰)
شیمی(از فصل ۲ تا سر نیروهای بین ۱مولکول آب)
ریاضی(ترکیبات)
زیست(فصل۶و۷)

شنبه بیست و هفتم اردیبهشت هندسه 1 و 2

دهم انسانی:
سه شنبه نهم اردیبهشت دین و زندگی
چهارشنبه دهم اردیبهشت عربی
شنبه سیزدهم اردیبهشت جامعه شناسی
دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ادبیات
سه شنبه شانزدهم اردیبهشت زبان چهارشنبه هفدهم اردیبهشت جغرافیا
شنبه بیستم اردیبهشت اقتصاد
دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ریاضی و آمار
سشنبه بیست و سوم اردیبهشت منطق
چهارشنبه بیست و چهار اردیبهشت تاریخ
شنبه بیست و هفتم اردیبهشت علوم و فنو

 

بودجه بندی میان ترم:
دینی (درس ۵ تا اخر ۱۲)
عربی (درس ۵و۶و۷)
جامعه شناسی ۱ (درس ۱۰تا۱۴)
ادبیات (درس ۹تا۱۶)
زبان (درس ۳و۴)
جغرافیا (درس ۶تا درس ۱۰)
اقتصاد (از بخش ۴ از دولت واقتصاد تا آخر بخش ۵)
ریاضی وآمار (فصل آمار)
منطق (۸و۹)
تاریخ۱ (درس ۱۲ تاآخر درس ۱۶)
علوم وفنون (از درس ۷تا۱۱)

یازدهم انسانی:
سه شنبه نهم اردیبهشت دین و زندگی
چهارشنبه دهم اردیبهشت عربی
شنبه سیزدهم اردیبهشت جامعه شناسی2
دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ادبیات
سه شنبه شانزدهم اردیبهشت زبان چهارشنبه هفدهم اردیبهشت جغرافیا
شنبه بیستم اردیبهشت روانشناسی
دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ریاضی و آمار
سشنبه بیست و سوم اردیبهشت فلسفه
چهارشنبه بیست و چهار اردیبهشت تاریخ
شنبه بیست و هفتم اردیبهشت علوم و فنون

 

بودجه بندی میان ترم یاز دهم انسانی :
دینی (درس ۱۰تا آخر درس ۱۵)
عربی (درس ۶و۷)
جامعه شناسی ۲ (درس ۶تا۱۰)
ادبیات (درس ۶تا۱۴)
زبان (درس ۲و۳)
جغرافیا (درس۶تا۱۱)
روانشناسی (درس ۵و۶و۷و۸)
ریاضی وآمار (فصل سوم)
فلسفه (درس ۸و۹ و۱۰و۱۱)
تار یخ ۲ (درس ۱۰تا آخر ۱۶)
علوم وفنون (۶تا۹)

 

میان ترم دوم دوازدهم تجربی :

سه شنبه نهم اردیبهشت دین و زندگی
چهارشنبه دهم اردیبهشت عربی
شنبه سیزدهم اردیبهشت شیمی
دوشنبه پانزدهم اردیبهشت ادبیات
سه شنبه شانزدهم اردیبهشت زبان
شنبه بیستم اردیبهشت فیزیک
دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ریاضیات
چهارشنبه بیست و چهار اردیبهشت زیست شناسی

بودجه بندی میان ترم دوازدهم:
دینی (درس ۷و۸)
عربی (۳و۴)
شیمی (از ترم دوم تا سر پولیمر)
ادبیات (از درس ۱۰تا ۱۶)
زبان (از درس ۲و۳)
فیزیک (از کل مباحث ترم دوم تا پایان کتاب)
ریاضی (از فصل ۴و۵)
زیست (فصل ۵ و۶ و۷و۸)

 

آخرین اخبار و رویدادها
برنامه نکته و تست دوازدهمی ها
1399/04/15 يكشنبه - 10:13:50
واحد پسران با سال ها سابقه
1399/03/31 شنبه - 12:20:30
ثبت نام آغاز شد
1399/03/26 دوشنبه - 08:28:57
کلاس های نکته و تست
1399/03/18 يكشنبه - 13:05:13