تهران، میدان فاطمی، اول جویبار ، کوچه غفاری غربی، پ۳۴
۰۹۱۲۳۲۶۳۴۰۰,۸۸۹۷۳۸۰۱
ویدئو
اثر دوپلر پاسخ پرسش 3-7
  • دسته بندی : فیزیک دوازدهم

اثر دوپلر پاسخ پرسش 3-7