تهران، میدان فاطمی، اول جویبار ، کوچه غفاری غربی، پ۳۴
۰۹۱۲۳۲۶۳۴۰۰,۸۸۹۷۳۸۰۱
ویدئو
بازتابنده های کاو قسمت 2
  • دسته بندی : فیزیک دوازدهم

بازتابنده های کاو قسمت 2 سهموی و بیضوی